Saltar apartados

Reconeixement Acadèmic

SICUE 

  • Acord Acadèmic
La mobilitat de l'estudiant es basa en l'Acord Acadèmic. Aquest document descriurà l'activitat a realitzar en el Centre de destinació que serà reconeguda automàticament pel Centre d'origen.

Una vegada concedit l'intercanvi SICUE, l'estudiant ha d'emplenar l'acord acadèmic que serà signat pel Coordinador/a i el Degà/a o Director/a de la Universitat d'Alacant. Quan l'estudiant s'incorpore a la universitat de destinació serà signat pel Coordinador/a i Degà/a o Director/a del centre de destinació.

Assignatures a cursar durant l'intercanvi

L'acord acadèmic acceptat per les tres parts implicades (alumne, centre d'origen i centre de destinació) tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per als signants i només podrà ser modificat en el termini d'un mes a partir de la incorporació de l'estudiant al centre de destinació.

Les universitats no signaran acords acadèmics amb una temporalitat diferent a la subscrita en els acords bilaterals.
  • Coordinadors Acadèmics

Els Coordinadors Acadèmics són professors triats pel Centre, la Facultat o Escola, per a tutoritzar a l'alumne d'intercanvi.

El/la Coordinador/a SICUE de la Facultat o Escola és l'encarregat del reconeixement dels crèdits de les assignatures que es cursen en la Universitat d'acolliment.

Les qüestions acadèmiques i la planificació dels estudis a realitzar a la Universitat d'acolliment, són aspectes que s'han d'acordar amb el/la Coordinador/a de Facultat o Escola. Amb ell, per tant, s'han de pactar les assignatures que es realitzaran en la institució de destinació, i açò ha de quedar reflectit en l'Acorde Acadèmic, mitjançant la seua signatura.

La UA té un Coordinador/a Acadèmic per cada Facultat o Escola Universitària. Consulta el llistat de Coordinadors de Centre.

En algunes Facultats/Escoles, el/la Coordinador/a de Centre ha delegat en el/la Coordinador/a de Estudis la signatura i l'assessorament acadèmic. L'estudiant es pot informar d'aquesta situació en la Secretària del seu Centre o a través del Coordinador/a de Centre.

  • Matrícula UA

D'altra banda, per a poder reconèixer els crèdits a la Universitat d'Alacant d'aquelles assignatures anàlogues cursades en la institució de destinació (segons l'Acord Acadèmic establit) l' alumnat ha d'estar matriculat a l'UA durant el mateix curs acadèmic de l'intercanvi.

La forma de matriculació a la Universitat d'Alacant s'ha de consultar en la Secretaria de la Facultat o Escola.

Una vegada l'alumne/a ha iniciat el seu intercanvi en la institució d'acolliment i si s'han realitzat els canvis en el pla d'estudis, s'estableix l'Acord Acadèmic definitiu. Aquest imprès ha de fer-se arribar a la Secretaria de la Facultat o Escola per adaptar la matrícula UA als canvis realitzats.

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464