Saltar apartados

Conveni Marc

Mobilitat S.I.C.U.E.

CONVENI MARC PER A L'ESTABLIMENT D'UN PROGRAMA DE MOBILITAT D'ESTUDIANTS ENTRE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES

REUNITS: (Rectors signants i President de la CRUE) 

MANIFESTEN:

  • PRIMER.- Que l'exercici de l'autonomia universitària s'aconsegueix d'una forma més plena i eficaç si s'intensifiquen totes les formes possibles de cooperació interuniversitària. 
  • SEGON.- Que una de les manifestacions de la cooperació interuniversitària més eficaç per a la millora de la qualitat de l'educació, en benefici dels estudiants, és promoure sistemes que afavorisquen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 
  • TERCER.- Que l'establiment de programes d'intercanvi entre les universitats espanyoles, que complementen els programes d'intercanvi internacionals ja desenvolupats, té un alt valor formatiu per fer possible que els estudiants participen i experimenten sistemes docents distints i per afavorir el coneixement d'aspectes socials i culturals d'altres comunitats autònomes. 
  • QUART.- Que en la sessió de l'Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles celebrada el dia 13 de juliol de 1999 es va aprovar el Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE). 

Per l'anteriorment exposat 
ACORDEN: 

  • PRIMER.- Establir un Programa de Mobilitat d'Estudiants entre les Universitats Espanyoles que es regularà per les normes del SICUE, arreplegades en el Annex a aquest Conveni. 
  • SEGON.- Autoritzar al Comitè Permanent de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) perquè, escoltada la Xarxa Universitària per a Assumptes Estudiantils (RUNAE), adopte les mesures precises per a la seua engegada.
  • TERCER.- Subministrar i intercanviar informació en matèria acadèmica i docent, que permeta valorar de forma adequada les propostes d'intercanvi que es formulen en les Universitats signants i garantir l'adequat funcionament del Programa. A aquest efecte, la CRUE es constituirà en Oficina Tècnica. 
  • QUART.- El present Conveni tindrà una vigència indefinida, mentre no siga denunciat per alguna de les parts, i entrarà en vigor a partir de la seua signatura i ratificació, si escau , segons la via establida pels Estatuts de les Universitats signants. 

En Getafe, a 27 de setembre de 1999, 
 

SIGNATURES: (Rectors de les Universitats signants del Conveni i President de la CRUE)

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464