Saltar apartados

Resolució de correcció en adjudicació definitiva de plaça

SICUE - CURS 2019/20

Resolució de 24 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es corregeix la llista definitiva d'assignació de places del Programa SICUE per al curs acadèmic 2019/20.

ES RESOL:

    • PRIMER.- Rebuda comunicació de la Facultat de Filosofia i Lletres informant sobre l'anul·lació de matrícula de l'alumna  del Grau en Turisme Verónica Galvañ Fernández, s'anul·la l'adjudicació de la plaça SICUE que se li havia assignat amb destinació en la Universitat de Còrdova per no complir el requisit d'estar matriculada en el curs actual.
    • SEGON.- Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 24 de maig de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464