Saltar apartados

Llistes provisionals sol·licituds admeses, excloses i puntuació per sol·licitant

Resolució de la Universitat d'Alacant de 28 de març de 2019 del Programa de Mobilitat SICUE durant el curs acadèmic 2019/20, per la qual:

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant i, i si escau, els motius d'exclusió en el annex 1:
Universitat prèviament concedida El/l'estudiant ja va ser beneficiari/a de un intercanvi SICUE en la mateixa universitat.
Crèdits matriculats El/l'estudiant no està matriculat d'un mínim de 30 crèdits en el present curs.
Crèdits superats El/l'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats (45 crèdits).
Penalització per renúncia El/l'estudiant va ser seleccionat/a en una convocatòria anterior del mateix o un altre programa de mobilitat i finalment no es va incorporar a la destinació, sense haver comunicat la renúncia dins del termini establit.
Mobilitat mateix període El/l'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat per al mateix període sol·licitat.
  • SEGON.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'annex 2.
  • TERCER.- Fins al 11 d'abril inclòs els i les estudiants podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella (tals com a nota mitjana, crèdits superats, crèdits matriculats, etc). Totes aquestes al·legacions es formularan A través de UA CloudCV > eAdministracion >Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 28 de març de 2019

Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464