Saltar apartados

Llistat i puntuació provisional termini 1

PROGRAMA PROPI PER AL FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS 2020

Resolució de 13 de febrer de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica les llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses per a les activitats tipus A, B i C; així com la puntuació provisional per sol·licitant de l'activitat tipus A del primer termini del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals (PPI 2020).

ES RESOL: 

PRIMER.- Activitat Tipus A: publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses que figuren en l'ANNEX I d'aquesta resolució; així com la puntuació provisional per sol·licitant en l'ANNEX II d'aquesta resolució.

SEGON.- Activitat Tipus B: publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per a la participació en Setmanes Internacionals que figuren en l'ANNEX III.

TERCER.-Activitat Tipus C: publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per a dobles graus internacionals que figuren en l'ANNEX IV.

QUART.- Establir un termini fins al 27de febrer de 2020, per a esmenar els errors o formular les reclamacions al fet que pertoqués. 

CINQUÈ.- Totes aquestes reclamacions es formularan per escrit utilitzant l'eAdministración del Campus Virtual de la UA, una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 13 de febrer de 2020

 

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464