Saltar apartados

Llistat i puntuació provisional termini 2

PROGRAMA PROPI PER AL FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS 2019

Resolució de 12 de juliol de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses i la puntuació provisional per sol·licitant del segon termini del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals (PPI 2019).

ES RESOL: 

PRIMER.- Publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses que figuren en l'ANNEX I d'aquesta resolució. 

SEGON.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant en l'ANNEX II d'aquesta resolució.

TERCER.- Establir un termini fins el 22 de juliol, per a esmenar els errors o formular les reclamacions al fet que pertoqués. 

QUART.- Totes aquestes reclamacions es formularan per escrit utilitzant l'eAdministración del Campus Virtual de la UA, una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 12 de juliol de 2019

 

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464