Saltar apartados

Llistat i puntuació provisional termini 1

PROGRAMA PROPI PER AL FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS 2019

Resolució de 07 de març de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica les llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses per a les activitats tipus A i B; així com la puntuació provisional per sol·licitant de l'activitat tipus A del primer termini del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals (PPI 2019).

ES RESOL: 

PRIMER.- Activitat Tipus A: publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses que figuren en l'ANNEX I d'aquesta resolució; així com la puntuació provisional per sol·licitant en l'ANNEX II d'aquesta resolució.

SEGON.- Activitat Tipus B: publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per a la participació en Setmanes Internacionals que figuren en l'ANNEX III.

TERCER.-Activitat Tipus C: s'estableix una ampliació de termini, dins del període d'esmena, per a la presentació de sol·licituds per a les activitats d'execució, per part de les Facultats i Escola Politècnica Superior de les activitats de mobilitat derivades de l'engegada dels dobles graus internacionals.

QUART.- Establir un termini fins al dilluns 18 de març de 2019, per a esmenar els errors o formular les reclamacions al fet que pertoqués. 

CINQUÈ.- Totes aquestes reclamacions es formularan per escrit utilitzant l'eAdministración del Campus Virtual de la UA, una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 07 de març de 2019

 

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464