Saltar apartados

Resolució provisional d'acceptació de pròrrogues

Resolució de 28 de novembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista provisional d'estudiants dels quals les sol·licituds de pròrroga d'estada han sigut admeses per al segon semestre del curs acadèmic 2019/2020.

Es resol:

 • Primer.- Publicar la llista provisional de sol·licituds admeses
 • Segon.-L'estudiant Benedetta Melli, ha d'aportar la llista d'assignatures de la UA que desitja seguir en elº 2 semestre.
 • Tercer.-L'assignatura 24549 Buceo científico requereix coneixements previs de busseig així com titulació FEDAS o PADI.Es precisarà l'informe favorable del professor de l'asigantura per a poder seguir-la.
 • Quart.- Les/els aspirants disposaran fins el 8 de desembre, per a esmenar errors o formular les reclamacions al fet que pertoqués.
 • Quint.- Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit seguint algun d'aquests procediments:
  • A través de l'UACloudCV --> eAdministracion-->Instància genèrica.
  • Una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant o en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant.
  • A través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

   D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 28 de novembre de 2019Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464