Saltar apartados

instruccions internacionals

 

Per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19, s'acorden mesures excepcionals pel que se suspenen, a partir d'aquest moment, tots els programes d'intercanvi no iniciats del PDI, PAS i alumnat en la Universitat d'Alacant (segons la RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la Consergeria de Sanitat Universal i Salut Pública).

Curs acadèmic 20/21

Estudiants UA

13/07/2020

El SEPIE, agència nacional per al programa Erasmus+ a Espanya va comunicar a les universitats espanyoles, a la fi de juny, els següents punts a tenir en compte respecte a la mobilitat per a l'any acadèmic vinent:

 • Es podran dur a terme mobilitats totalment virtuals que comportaran reconeixement de les assignatures cursades en la universitat de destinació si aquestes s'aproven al Acord d'Aprenentatge. No obstant això, aquest tipus de mobilitat no tindrà finançament, és a dir, no es percebrà beca del programa Erasmus+.
 • Quan el tipus d'ensenyament siga "blended", és a dir, es combina l'ensenyament virtual amb el presencial, es percebrà la beca que corresponga des del moment en què es requerisca la presència física del/a estudiant i així es justifique per la universitat de destinació. Aquesta presència física haurà de ser d'un mínim de tres mesos per a poder percebre la beca corresponent.

11/06/2020

La UA ha estat valorant, juntament amb la resta d'universitats de la Comunitat Valenciana, la viabilitat dels programes de mobilitat, donada la pandèmia actual i la incertesa que comporta.

D'acord amb la qual cosa, les cinc universitats públiques valencianes han establit unes recomanacions sobre els programes d'intercanvi per al curs 2020/21:

 • Les mobilitats estaran condicionades al fet que el país de destinació reunisca les condicions sanitàries adequades, no existisquen restriccions en la mobilitat i la universitat sòcia ho permeta. És a dir, si la universitat de destinació no posa cap objecció es podrà fer la mobilitat.
 • Les mobilitats també es poden iniciar de manera virtual si així ho estableix la universitat de destinació.
 • Si existeixen dubtes o no es donen les condicions adequades, es recomana reduir-la o posposar-la al segon semestre, sempre que siga possible.

Donada la incertesa d'aquesta situació, la renúncia al programa també és possible i no comporta cap penalització. Tant els canvis de semestre com les renúncies se sol·licitaran a través de: UACloud-->eAdministración-->Instància genèrica.

Les reduccions o canvis de semestre requeriran l'acceptació de la universitat de destinació. A més requerirà:

 • Modificar el Acord d'Aprenentatge tant en la UA com en la universitat de destinació.
 • Seguir el procediment de canvi de semestre que indique la teua universitat de destinació, en el cas que n'hi haja.

Estudiants acollits en la UA (Incoming):

08/06/2020

La docència en el primer semestre serà semipresencial (part de les classes i pràctiques tindrà lloc de manera presencial i part de manera virtual). Els exàmens finals seran presencials. Això requereix la mobilitat física dels estudiants internacionals.

L'inici de les classes ha sigut ajornat al 14 de setembre.

D'acord amb l'a dalt indicat, la UA permetrà el canvi de semestre d'intercanvi del primer al segon, per a aquells estudiants que no puguen viatjar al setembre. No obstant això, s'ha de tenir en compte que les assignatures que s'imparteixen en el primer semestre, generalment no tenen lloc en el segon.

Curs acadèmic 19/20

Instruccions per a les mobilitats ja iniciades:

Estudiants UA

13/03/2020

Respecte als estudiants que es troben a l'estranger i vagen a continuar allí, en el cas que la universitat de destinació haja habilitat docència online, cas de tancament, poden seguir aquesta metodologia.

Si la decisió és tornar a Espanya,  han de contactar amb la seua Facultat / EPS podent sol·licitar una adaptació curricular per a continuar estudis en la UA o seguir el programa online de la seua universitat de destinació.

Abans de prendre una decisió, es recomana contactar amb la universitat de destinació per a conèixer la previsió de la situació.

Aconsellem seguir en tot moment les indicacions, instruccions i recomanacions de:

 1. Les autoritats locals del país
 2. La universitat de destinació
 3. Les del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAUC), que es poden trobar en el següent enllaç:

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx

Si no es va fer en el seu moment, suggerim la inscripció en el Registre de Viatgers informàtic del MAUC o en la seua App, i que es tinga sempre a mà el telèfon 24h del Consolat i el telèfon d'assistència de la pòlissa d'assegurances.

Per a qualsevol dubte o problema, dirigir-se a studyabroad@ua.es.

Estudiants acollits en la UA (Incoming):

06/04/2020

A causa de l'extraordinària situació que està esdevenint actualment a Espanya a causa del COVID-19, la Universitat d'Alacant ha decidit el següent:

1.- La docència contiuará impartint-se de forma no presencial la resta del curs acadèmic 2019-20.

2.- Els exàmens i avaluacions es realitzaran també de forma no presencial.

L'expedient acadèmic electrònics de les i els estudiants serà enviat per correu electrònic a final de juny; i els estudiants també ho podran descarregar a través d'UACloud. Aquests certificats electrònics contenen un codi de verificació i una pàgina web on verificar que són autèntics.

13/03/2020

Si tornen al seu país d'origen per imposició de les seues  autoritats, o per decisió pròpia, entenem que en aquest cas és la universitat d'origen la que ha de proveir als seus estudiants un pla per a prosseguir els seus estudis. En qualsevol cas, la UA pot contribuir en la mesura de les seues  possibilitats per si volen seguir una docència online i enviant, en el seu cas, les proves d'avaluació a la seua universitat.

Si decideixen romandre a Alacant i seguir els estudis de la UA, podran rebre la docència online, en la mesura de les possibilitats, igual que la resta d'estudiants d'aquesta universitat.

Abans de prendre una decisió, es recomana contactar amb la universitat d'origen per a conèixer la previsió de la situació.

Aconsellem seguir en tot moment les indicacions, instruccions i recomanacions de:

 1. Les autoritats locals del país
 2. La universitat d'origen
 3. Les del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAUC), que es poden trobar en el següent enllaç:

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx

Si no es va fer en el seu moment, suggerim la inscripció en el Registre de Viatgers, i que es tinga sempre a mà el telèfon 24h del Consolat i el telèfon d'assistència de la pòlissa d'assegurances.

Per a qualsevol dubte o problema, dirigir-se a studyabroad@ua.es.

 Situació a Alacant

21/06/2020

Fi de la vigència de l'estat d'alarma en tot el territori nacional des del dia 21 de juny de 2020.

Una vegada expirada la vigència de l'estat de l'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les limitatives de la llibertat de circulació, s'adopten una sèrie de mesures de prevenció, contenció i coordinació, que permeten continuar fent front i controlant la pandèmia mentre no finalitze oficialment la situació de crisi sanitària:

- És obligatori l'ús de màscares en els següents casos: quan no és possible mantenir la distància de seguretat d'1.5 m (tant en espais tancats com a l'aire lliure); i en el transport públic.

- Cal mantenir mesures d'higiene, entre altres: llavar-se amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohólico; i mantenir la distància de seguretat d'1.5 m.

15/06/2020

Pla de Transició a la Nova Normalitat. Fase 3.

Durant l'estat d'alarma, es permet circular per tota la Comunitat Autònoma Valenciana (Alacant, València i Castelló), en grup de màxim 20 persones. En qualsevol cas, s'han de mantenir les mesures de seguretat i higiene: manteniment de la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones (o mesures alternatives de protecció física si no fóra possible), higiene de mans i etiqueta respiratòria.

L'ús de les màscares fora de la llar i en espais públics és obligatori.

No hi haurà cap franja horària per a cap col·lectiu.

05/06/2020

L'estat d'alarma s'estén fins al 21 de juny.

01/06/2020

Pla de Transició a la Nova Normalitat. Fase 2.

Durant l'estat d'alarma, es permet circular per la província d'Alacant, en grup de màxim 15 persones. En qualsevol cas, s'han de mantenir les mesures de seguretat i higiene: manteniment de la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones (o mesures alternatives de protecció física si no fóra possible), higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Es pot realitzar activitat física a l'aire lliure excepte de 10am a 12pm i de 7pm a 8pm.

S'obrin bars i restaurant, als quals es pot acudir respectant les mesures anteriors.

S'obrin les platges d'Alacant, a les quals es pot acudir respectant les mesures anteriors.

22/05/2020

L'estat d'alarma s'estén fins al 7 de juny.

18/05/2020

Pla de Transició a la Nova Normalitat. Fase 1.

Durant l'estat d'alarma, es permet circular per la província d'Alacant, en grup de màxim 10 persones. En qualsevol cas, s'han de mantindre les mesures de seguretat i higiene: manteniment de la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones (o mesures alternatives de protecció física si no fóra possible), higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Es pot realitzar activitat física a l'aire lliure excepte de 10 a 12 i de 19 a 20 hores.

S'obrinles terrasses de bars i restaurant, a les quals es pot acudir respectant les mesures anteriors.

08/05/2020

L'estat d'alarma s'estén fins al 24 de maig.

30/04/2020

Pla de Transició a la Nova Normalitat. Fase 0.

Durant l'estat d'alarma, es permeten els passejos i l'activitat física. Per a realitzar aquestes activitats es podrà circular per les vies i espais públics, de manera individual, 1 vegada al dia, mantenint la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. L'horari permès per a això és de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.

24/04/2020

L'estat d'alerta s'estén fins al 10 de maig.

10/04/2020

L'estat d'alerta s'estén fins al 26 d'abril.

14/03/2020

El dissabte 14 de març, el Govern espanyol va activar l'estat d'alerta en tot el país, la llibertat de moviment està restringida i eixir de casa només està permès en aquestes circumstàncies:

 1. Comprar aliments/comestibles, productes farmacèutics i articles de primera necessitat.
 2. Anar a centres de salut/hospital.
 3. Anar al treball.
 4. Tornar a la residència habitual.
 5. Assistència i cura d'ancians, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Anar a entitats financeres (per exemple, bancs).
 7. Situacions de força major o de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga (comparable) justificada (per exemple, traure a passejar al gos).

També es permet l'ús de vehicles per a anar a les estacions de servei.

L'estat d'alarma serà efectiu durant quinze dies, però podria estendre's.

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464