Saltar apartados

Resolució Provisional Beca d'Idiomes UA segon termini 2018

BEQUES D'IDIOMES

Resolució de 5 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses dels cursos d'idiomes d'AULAS o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 20 de febrer de 2018.

Es resol:

  • PRIMER.- Publicar la llista provisional de ajudes concedides. Els estudiants amb ajuda provisional concedida hauran de lliurar en l'Oficina de Mobilitat, fins al 19 d'octubre de 2018, correctament emplenat el Model 145. També es pot enviar com a document adjunt pdf a la següent adreça electrònica: s.mobilitat@ua.es
  • SEGUNDO.- Publicar la llista provisional de sol·licituds descartades juntament amb el motiu de la seua denegació.
  • TERCER.-Les persones beneficiàries de l'ajuda tipus 2 per superació d'una prova d'idiomes externa que apareixen ressaltades en groc en el llistat, hauran de presentar en l'Oficina de Mobilitat, fins al19 d'octubre de 2018, la següent documentació:
  1. el rebut de les taxes abonades
  2. l'original del títol i còpia per al seu acare
  • QUART.- Fins al 19 d'octubre de 2018 es podran esmenar els errors o formular les reclamacions al fet que pertoqués.

Les reclamacions es formularan per escrit utilitzant la instància genèrica a través de e-Administració de l'UACLOUD Campus Virtual de la UA; a través del Registre General de la Universitat d'Alacant o Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant; o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

 

Alacant, 5 d'octubre de 2018

Fdo. Mª Rosa Pérez López

Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464