Saltar apartados

Sol·licitud d'ajudes per a participants en el programa Erasmus+ amb necessitats especials

Objecte

Sol·licitud d'ajudes establides en el Programa Erasmus+ per a les persones amb necessitats especials.

Normativa

Punt  10.3 de l'annex I, apartat 2, de la Resolució de la Direcció del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) per la qual es publiquen els llistats de sol·licituds seleccionades i excloses de projectes de la Acció Clau 1, Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge en el sector de l'Educació Superior entre països del Programa (KA103) corresponents a la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus+ 2016.

Requisits

 • Ser participant en el Programa Erasmus+ 2016 d'Educació Superior (curs acadèmic 2016-17), és a dir, haver sigut seleccionat en la corresponent convocatòria:
  • Mobilitat d'estudiants per a estudis.
  • Mobilitat d'estudiants per a pràctiques.
  • Mobilitat de personal per a docència (PDI): Teaching Staff.
  • Mobilitat de personal (PAS) per a la formació: Staff Training.
 • Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.

Tipus d'ajudes i imports

Les ajudes per a estudiants i personal amb necessitats especials podran ser superiors a les ajudes màximes establides amb caràcter general.

S'estableixen dos tipus d'ajudes:

a) Ajudes especials
b) Ajudes addicionals a les ajudes especials.Les ajudes addicionals només podran sol·licitar-les participants en el programa Erasmus+ 2016 amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

Procediment de sol·licitud

S'haurà de sol·licitar l'ajuda a través de l'aplicació eAdministración de l'UA Cloud--> Tràmits-->Instància Genèrica, o una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant,dirigida al Secretariat de Mobilitat. En la sol·licitud s'haurà d'indicar:

 • Data d'inici de la mobilitat
 • Data de finalització de la mobilitat
 • Tipus d'ajuda que es sol·licita: Ajudes Especials o Ajudes addicionals a les ajudes especials,
 • Grau de discapacitat
 • Adjuntar certificat oficial vigent de discapacitat expedida pels serveis competents de la Comunitat Autònoma corresponent.
  • Còpia escanejada, si es realitza per UA cloud. Haurà de presentar-se també copia acarada del certificat a través de qualsevol registre de la UA.Podrà presentar-ho qualsevol persona en representació del sol·licitant.
  • Còpia acarada, si es realitza per qualsevol registre de la UA.
 • En el cas de la sol·licitud d'ajudes addicionals, els sol·licitants hauran d'adjuntar còpies escanejades de factura(s) proforma o documents justificatius del pressupost sol·licitat de les despeses que es prevegen. En la sol·licitud s'haurà de indicar l'import de cadascuna de les categories de les despeses:
  • a) Transport: despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seua mobilitat fins a l'organització on es realitze l'activitat, en casos en els quals la discapacitat del participant afecte a la seua autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.
  • b) Intèrprets de llengües de signes: despeses originades pels serveis d'intèrprets de llengua de signes.
  • c) Acompanyants: despeses originades per persones que acompanyen als participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant l'estada.
  • d) Altres serveis professionals: despeses originades per la contractació de serveis professionals diferents dels anteriors, que resulten imprescindibles per a la consecució de les funcions pròpies de l'activitat del participant.

 

Termini de sol·licitud  i resolució

 • Fins al 15 de març inclusivament.
 • Les ajudes financeres atorgades s'inclouran en la resolució de l'adjudicació final de fons de la convocatòria 2016, que es publicarà, previsiblement, en el mes de juny de 2017 pel SEPIE (Servei Espanyol Per a la Internacionalitzció de l'Educació).

 

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464