Saltar apartados

Llistes provisionals de sol.licituds admeses i excloses i puntuació per sol.licitant

 

MOBILITAT GLOBAL - CURS 2020/2021

Resolució de la Universitat d'Alacant a 18 de desembre de 2019 del primer termini de sol·licituds del Programa de Mobilitat Global per al curs acadèmic 2020/2021, per la qual:

ES RESOL:

PRIMER.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant i, si escau, els motius d'exclusió en l'ANNEX 1:

Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Idiomes L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat o seleccionada en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de manera definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, No Europea, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Incompatibilitat per destinació

L'estudiant ja ha gaudit de beca No europea anteriorment per a la destinació sol·licitada.

Per superar el temps màxim d'estada

L'estudiant ja ha gaudit de Mobilitat Global o No Europea pel període màxim permès.

SEGON.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats segons l'apartat 7.4 de la Convocatòria per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'ANNEX 2.

TERCER.- Fins al 13 de gener de 2020 inclòs, els i les estudiants podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella.
Aquestes al·legacions es formularan per escrit a través d'UA Cloud > eAdministracion > Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 18 de desembre de 2019

Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions InternacionalsSecretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464