Global

Convocatòria 2021-22

Primer període de sol·licitud

Segon període de sol·licitud

Procediment de sol·licitud

Quan hàgem de contactar amb tu ho farem a través del correu electrònic de la UA (alu.ua.es). Revisa'l amb freqüència o redirigeix-lo al teu correu personal.