Saltar apartados

Llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses i puntuació provisioinal per sol·licitant

ERASMUS+ KA107 - CURS 2020/2021

Resolució de la Universitat d'Alacant a 15 de novembre de 2019 del primer termini de sol·licituds del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA107 per al curs acadèmic 2020/2021, per la qual:


ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant i, i si escau, els motius d'exclusió en l'Annex 1:
Idioma L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, No Europea, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Per haver sigut participant Erasmus anteriorment El/l'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis per un període anual o dos quadrimestres.


  • SEGON.- Fins al 29 de novembre de 2019 inclòs, els estudiants i les estudiantes podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella. Aquestes al·legacions es formularan per escrit a través de UACloud --> eAdministraciò --> Instància genérica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 15 de novembre de 2019

Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464