Saltar apartados

Tipus d'ajudes per a participants en el programa Erasmus+ amb ajudes especials

Les ajudes per a estudiants i personal amb necessitats especials podran ser superiors a les ajudes màximes establides amb caràcter general.

S'estableixen dos tipus d'ajudes

1. Ajudes especials

L'ajuda especial s'estableix conforme a les taules incloses en els criteris d'adjudicació inicial publicats amb la corresponent resolució, reproduïdes a continuació.

Els imports reflecteixen el total de l'ajuda de mobilitat ordinària més la quantitat corresponent per necessitats especials. Per a establir-los es contempla el grau de discapacitat del participant, el país en el qual realitzarà la mobilitat i la durada de l'estada finançada amb fons Erasmus+ (en mesos per a estudiants i en dies per a personal).

Grups de països:

 • Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia.
 • Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal.
 • Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord,  Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia.
Estudiants

Grau de discapacitat del 33 al 49%

 • Grup 1: 420 €
 • Grup 2: 370 €
 • Grup 3: 320 €

Grau de discapacitat del 50 al 70%

 • Grup 1: 470 €
 • Grup 2: 420 €
 • Grup 3: 370 €

Grau de discapacitat superior del 70%

 • Grup 1: 520 €
 • Grup 2: 470 €
 • Grup 3: 420 €

 


Personal

Grau de discapacitat del 33 al 49%

 • Grup 1: 160 €
 • Grup 2: 140 €
 • Grup 3: 120 €

Grau de discapacitat del 50 al 70%

 • Grup 1: 170 €
 • Grup 2: 150 €
 • Grup 3: 130 €

Grau de discapacitat superior del 70%

 • Grup 1: 180 €
 • Grup 2: 160 €
 • Grup 3: 140 €

2. Ajudes addicionals

Els participants que, en funció de la discapacitat específica que presenten, requerisquen d'ajudes superiors a les establides en els apartats anteriors, podran sol·licitar ajudes addicionals, derivades de les despeses complementàries directes en què puguen incórrer durant el seu període de mobilitat. Els sol·licitants d'aquestes ajudes hauran de tenir reconegut un grau de discapacitat mínim del 33 per cent i que motiven adequadament la seua petició.

Es podran finançar parcial o totalment algun(s) o tots dels conceptes següents:

 • a) Transport especial/adaptat del participant al país d'acolliment. Despeses del participant al país d'acolliment originats per desplaçaments des del seu lloc de residència fins a l'organització on realitze la seua activitat de mobilitat, en casos en els quals la discapacitat del participant afecte la seua autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.

 • b) Acompanyants. Despeses originades per persones que acompanyen als participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant l'estada.
 • c) Serveis professionals. despeses originades per la contractació de serveis professionals que resulten imprescindibles per a la consecució de les funcions pròpies de l'activitat del participant.
 • d) Altres despeses específiques derivades de la necessitat especial acreditada del participant. Despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incórrega el participant, derivats de la seua necessitat especial.Dins d'aquest concepte es podran incloure, adequadament  documentats, altres despeses com:
  • Altres despeses de transport especial/adaptat del participant al país d'enviament i en el d'acolliment, diferents als recollits en a), com les despeses incorregudes en transport a/des d'aeroports.
  • Despeses derivades de l'adaptació de l'habitatge del participant al país d'acolliment.
  • Despeses d'enviament d'objectes necessaris al participant des del país d'origen al d'acolliment i reintegrament d'aqueixos mateixos objectes des del país d'acolliment al d'origen.
  • Pagaments de compensació a persones diferents als acompanyants que realitzen un servei no professional relacionat amb la necessitat especial del participant (per exemple, transcripció de notes de classe).

L'import màxim de cadascun d'aquests conceptes serà igual als imports màxims establits a continuació:

 • L'import màxim de les ajudes addicionals per a la mobilitat d'estudiants serà de 1500 euros/mes.
 • L'import màxim de les ajudes addicionals per a la mobilitat de personal serà de 360 euros/dia.

Aquestes ajudes addicionals seran compatibles amb les ajudes especials, així com amb les establides per als estudiants de regions ultraperiféricas.

Per a l'accés a aquestes ajudes es requerirà la presentació d'un pressupost detallat de despeses, que haurà de venir acompanyat de l'oportuna documentació justificativa.

D'igual forma, després de la finalització de l'estada, els participants hauran de remetre a la seua institució d'origen la documentació justificativa de totes les despeses complementàries ocasionats durant la seua mobilitat.

3.Imports màxims finançats

La durada màxima finançada per a les ajudes especials és la següent:

 • Mobilitat d'estudiants per a estudis: 7 mesos
 • Mobilitat de personal per a docència i formació: 5 dies

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464