Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places després de l'assignació directa

ERASMUS+ KA103 - CURS 2019/20

Conforme al que es disposa en les bases de la convocatòria Erasmus+ 2019-20 i en la resolució definitiva d'adjudicació de places d'1 d'abril de 2019, per les quals es convocava als i les estudiants que havien quedat sense plaça a l'assignació directa de les places vacants, una vegada vistes les renúncies presentades i celebrada la sessió l'acord de la qual s'arreplega en l'acta de 3 d'abril de 2019.

AQUEST RECTORAT RESOL:

PRIMER.- Assignar les següents places:

 

Estudiant Codi Universitat de Destinació Àrea Període
Agulló Samper, María P  LISBOA03 13.3 2º semestre
Cremades Serrano, Pablo F  RENNES27 04.0 1º semestre
Díaz Martos, Claudia PL WARSZAW01 10.0 2º semestre
Espases Giménez, Alfonso P  LISBOA03 04.0 1º semestre
González García, Kevin PL TARNOW01 04.0 1º semestre
Herrero Gómez, Laura NL EINDHOV03 04.1 2º semestre
Liang Tan, Wing Xin UK GLASGOW02 9.0 Anual
Maestre Lillo, Juan José A  EISENST02 04.0 1º semestre
Martínez Castany, Pablo BG SOFIA03 04.0 1º semestre
Pérez Condés, Rebeca SF JYVASKY11 04.0 1º semestre
Rojas Navarro, Laura S  KALSKRO01 12.6 2º semestre
Sánchez Luis Domínguez, Paula Irene D  MUNCHEN01 04.0 2º semestre
Sedney Rodríguez, Ángela Gabriela PL TARNOW01 04.0 1º semestre

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 5 d'abril de 2019

 

Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464