Saltar apartados

Llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses i puntuació provisioinal per sol·licitant del segon termini

ERASMUS+ KA103 - CURS 2018/2019

Resolució de la Universitat d'Alacant a 04 de octubre de 2018 del segon termini de sol·licituds del curs acadèmic 2018/2019 del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA103, per la qual:


ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant i, i si escau, els motius d'exclusió en l'annex 1:
Idioma L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, No Europea, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Per haver sigut participant Erasmus anteriorment El/l'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis per un període anual o dos quadrimestres.


  • SEGON.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de de Mobilitat en l'annex 2.

  • TERCER.- Publicar la relació d'estudiants decartats per haver obtingut una plaça Erasmus KA103 en el primer període de sol·licituds de la Convocatòria 2018/19 en l'annex 3
  • QUART.- Fins al 18 de octubre de 2018 inclòs, els estudiants i les estudiantes podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella. Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit mitjançant algun d'aquests procediments:
    • A través de l'UACloudCV --> eAdministracion-->Instància genèrica.
    • Una instancia genèrica, dirigida a l'Oficina de Mobilitat, presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant o en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant.
    • A través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 04 de octubre de 2018

Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464