Saltar apartados

Sol·licitud d'ajudes per a participants en el programa Erasmus+ amb necessitats especials

Objecte

Sol·licitud d'ajudes establides en el Programa Erasmus+ KA103 per a les persones amb necessitats especials.

Normativa

Punt 10.3 de l'annex I, apartat 2 de la Resolució de l'Adreça del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) per la qual es publiquen els llistats de sol·licituds seleccionades, en llista de reserva, rebutjades i excloses de projectes de Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge en el sector d'Educació Superior, Acció clau 1, Convocatòria 2018

Requisits

 • Ser participant en el Programa Erasmus+ KA103, 2018 d'Educació Superior (curs acadèmic 2018-19), és a dir, haver sigut seleccionat en la corresponent convocatòria:
  • Mobilitat d'estudiants per a estudis.
  • Mobilitat de personal per a docència (PDI): Teaching Staff.
  • Mobilitat de personal (PAS) per a la formació: Staff Training.
 • Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.

Tipus d'ajudes i imports

Les ajudes per a estudiants i personal amb necessitats especials podran ser superiors a les ajudes màximes establides amb caràcter general.

S'estableixen dos tipus d'ajudes:

a)Ajudes especials

b)Ajudes addicionals a les ajudes especials. Les ajudes addicionals només podran sol·licitar-les participants en el programa Erasmus+ 2018 amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

Procediment de sol·licitud

 • S'haurà de sol·licitar l'ajuda a través de l'aplicació eAdministración de l'UA Cloud > Tràmits > Instància Genèrica. En la sol·licitud s'haurà d'indicar:
  • Dirigit a: Oficina de Mobilitat
  • Data d'inici de la mobilitat
  • Data de finalització de la mobilitat
  • Tipus d'ajuda que se sol·licita: Ajudes Especials o Ajudes addicionals a les ajudes especials,
  • Grau de discapacitat
  • Adjuntar còpia escanejada del certificat oficial vigent de discapacitat expedit pels serveis competents de la Comunitat Autònoma corresponent. Haurà de presentar-se també copia acarada del certificat a través de qualsevol registre de la UA, podrà presentar-la qualsevol persona en representació del sol·licitant.
  • En el cas de la sol·licitud d'ajudes addicionals, els sol·licitants hauran d'adjuntar còpies escanejades de factures proforma o documents justificatius del pressupost sol·licitat de les despeses que es prevegen. En la sol·licitud, s'haurà d'indicar l'import de cadascuna de les categories de les despeses:
   • a) Transport: despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seua mobilitat fins a l'organització on es realitze l'activitat, en casos en els quals la discapacitat del participant afecte a la seua autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.
   • b) Acompanyants: despeses originades per persones que acompanyen als participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant l'estada.
   • c) Serveis professionals: despeses originades per la contractació de serveis professionals que resulten imprescindibles per a la consecució de les funcions pròpies de l'activitat del participant.
   • d) Altres despeses específiques derivades de la necessitat especial acreditada del participant: despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incórrega el participant, derivats de la seua necessitat especial.

Termini de sol·licitud i resolució

 • La sol·licitud s'ha de realitzar abans del començament de la mobilitat i com a màxim el 23 de març.
 • Les ajudes financeres atorgades s'inclouran en la resolució de l'adjudicació final de fons de la convocatòria 2018, que es publicarà, previsiblement, en el mes de juny de 2019 pel SEPIE (Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació) i per tant es percebran a partir de setembre de 2019.

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464