Saltar apartados

Llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses i puntuació per sol·licitant

ERASMUS+ KA103 - CURS 2018/2019

Resolució de la Universitat d'Alacant de 2 de febrer de 2018 del Programa de Mobilitat Erasmus + curs acadèmic 2018/2019, primer termini de sol·licitud, per la qual:


ES RESOL:


Idioma L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat  mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre  programa de mobilitat (SICUE, No Europea) per al mateix període sol·licitat.
Per haver sigut participant Erasmus anteriorment L'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis i es produeix una incompatibilitat per període o per destinació.

 • TERCER.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant (apartats del barem: a, nota mitjana; b, idiomes; i c, puntuació del centre).

  A més de les causes generals d'exclusió especificades en el punt segon d'aquesta resolució, en la puntuació provisional per sol·licitant es poden consultar les causes específiques d'exclusió en cadascuna de les destinacions sol·licitades. A saber:
Idioma L'estudiant no compleix el requisit lingüístic d'aquesta destinació.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre  programa de mobilitat (SICUE, No Europea) per al mateix període sol·licitat.
Incompatibilitat per període L'estudiant ja ha gaudit anteriorment de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis i sobrepassa el període màxim permès en aquesta destinació (dos semestres).
Incompatibilitat per destinació L'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques anteriorment per a la destinació sol·licitada.
 • QUART.- Informar sobre la cancel·lació del conveni amb les universitats de Bath i Göteborg.
 • CINQUÉ.- Fins al 16 de febrer inclòs els/les estudiants podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades que s'hi inclouen en ella (tals com a nota mitjana, crèdits superats, puntuació d'idiomes, puntuació del centre, etc.). Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit seguint algun d'aquests procediments:
  • A través de l'UACloudCV-->eAdministració-->Instància genèrica.
  • Una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant o en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant.
  • A través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquesta publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 2 de febrero de 2017

M. Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464