Saltar apartados

Correcció d'errors de les llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses i puntuació provisional per sol·licitant

ERASMUS+ KA103 - CURS 2018/19

Detectats errors materials en la resolució de 02 de febrer de 2018, per la qual es publicava la llista provisional d'assignació de places per a participar en el Programa de Mobilitat Erasmus+ KA103 durant el curs acadèmic 2018/2019,

ES RESOL:
 • PRIMER.- Corregir els punts de centre en aquelles sol·licituds on apareixia una puntuació errònia.
 • SEGON.- Descartar les sol·licituds que no compleixen amb el requisit de crèdits mínim que consta en l'apartat 1.3. de la convocatòria i a continuació s'exposa:

"1.3. En el moment de la realització de la sol·licitud, l'alumnat haurà d'haver superat un mínim de 60 crèdits en els estudis des dels quals sol·licita l'intercanvi, excepte l'alumnat del Grau en Traducció i Interpretació els qui hauran de tenir superats 48 crèdits en la convocatòria C3 del curs 2017/2018.
- Si la sol·licitud es realitza en el primer termini: en la convocatòria C4 del curs 2016/2017 inclòs."

 • TERCER.- Corregir el nivell d'italià en aquelles sol·licituds en les quals no constava com acreditat. S'han tingut en compte les al·legacions presentades fins al dia 12 de febrer de 2018.
 • QUART.- Admetre les sol·licituds de les següents estudiants, que van ser descartades incorrectament.
  • Alba Aldana González
  • Elena Esteban Rodríguez
 • CINQUÈ.- Publicar la llista provisional corregida de sol·licituds admeses
 • SISÈ. Publicar la llista provisional corregida de sol·licituds excloses.
 • SETÈ.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant corregida
 • VUITÈ.- Modificar el període d'al·legacions, prorrogant-ho fins al pròxim 23 de febrer de 2018, inclòs. Fins a aquesta data els/les estudiants podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella (tals com a nota mitjana, crèdits superats, puntuació d'idiomes, puntuació del Centre, etc). Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit seguint algun d'aquests procediments:
  • A través de l'UACloudCV --> eAdministracion-->Instància genèrica.
  • Una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant o en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant.
  • A través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

NOTA IMPORTANT: S'insta als estudiants que hagen presentat al·legacions i la resolució de les quals no conste en la present correcció d'errors al fet que s'abstinguen de tornar a presentar-la. Es procedirà a estudiar totes i resoldre-les en la publicació definitiva després del 23 de febrer de 2018.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 15 de febrer de 2017

Fdo. Mª Rosa Pérez López

Directora del Servici de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464