Saltar apartados

Pagament de l'Ajuda Econòmica

DRAC

L’ajut es pagarà amb posterioritat a la realització de l'activitat sol·licitada dins del programa i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, després que el beneficiari haja presentat en l’Oficina de Mobilitat la documentació següent:

  • Original i còpia del certificat de l’organisme, departament, etc. organitzador de l’activitat que acredite que el beneficiari hi ha participat.
  • Les factures originals de les despeses del sol·licitant l’objecte de l’ajut:
    • 1. Justificació original del resguard del pagament de la inscripció a la activitat.
    • 2. Comprovants originals de les despeses d’allotjament i de transport (factura de l’allotjament, bitllets del mitjà de transport —en cas de cotxe, tiquets de benzina, tiquets d’autopistes, i declaració d'haver realitzat el trajecte amb cotxe propi—). Mai s’hi inclouen els transports interurbans.
  • Compromís del beneficiari (declaració del beneficiari de no rebre cap altre finançament per a un mateix concepte, es a dir, allotjament, desplaçament o inscripció, si escau).
  • A més, per poder-los ingressar l’ajut econòmic concedit, els/les estudiants han de facilitar:

Les despeses de desplaçament es fixen d’acord amb el Quadre de Desplaçaments que apareix en les bases de cadascuna de les accions DRAC. Sempre és per desplaçaments superiors a 50 km des de la universitat de procedència.

 

Igualment, les despeses d'allotjament no sobrepassaran la quantitat estipulada per la UA en el Manual de Gestió Econòmica (en concret, en l'Annex 9 de Liquidació de Comissions de Servei). És a dir, 65.97 €; excepte si l'activitat es realitza a Barcelona, que l'ajuda puja a 85.76 €; i en Perpignan, que ascendeix a 117.06 €.

 

En la UA, només és susceptible de pagament el règim d’AD (dormir i desdejunar).

 

A la UA, l’ajut en concepte d’inscripció s’abonarà sempre que es presente l’original de la transferència bancària o el rebut.

 

 

Les sol·licituds d’ajut concedides que no s’hagen justificat correctament perdran el dret a qualsevol cobrament. Així mateix, si l’import total justificat és inferior a l’ajut sol·licitat primerament, es percebrà la part justificada (se n’exclou l’ajut per desplaçament, que sempre s’ajustarà al quadre de desplaçaments vigent en la convocatòria).

 

Finalment, es considerarà que renuncien tàcitament a l'ajut els beneficiaris que no hagen presentat la documentació d'haver dut a terme l'activitat en el termini d'un mes des que aquesta va tenir lloc.

 

 

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464