Saltar apartados

Pagament de l'Ajuda Econòmica

DRAC

L’ajut es pagarà amb posterioritat a la realització de l'activitat sol·licitada dins del programa i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, després que el beneficiari haja presentat en l’Oficina de Mobilitat la documentació següent:

 • Original i còpia del certificat de l’organisme, departament, etc. organitzador de l’activitat que acredite que el beneficiari hi ha participat.
 • Les factures originals de les despeses del sol·licitant l’objecte de l’ajut:
  • 1. Justificació original del resguard del pagament de la inscripció a la activitat.
  • 2. Comprovants originals de les despeses d’allotjament i de transport (factura de l’allotjament, bitllets del mitjà de transport —en cas de cotxe, tiquets de benzina, tiquets d’autopistes, i declaració d'haver realitzat el trajecte amb cotxe propi—). Mai s’hi inclouen els transports interurbans.
 • Compromís del beneficiari (declaració del beneficiari de no rebre cap altre finançament per a un mateix concepte, es a dir, allotjament, desplaçament o inscripció, si escau).
 • A més, per poder-los ingressar l’ajut econòmic concedit, els/les estudiants han de facilitar:
  • 1. Còpia del document d’identitat.
  • 2. Còpia de les dades d'un compte bancari del qual el beneficiari de l’ajut siga titular o cotitular.
  • 3.Fitxer de tercers (formulari de dades personals). Tutorial: com emplenar el formulari

Les despeses de desplaçament es fixen d’acord amb el Quadre de Desplaçaments que apareix en les bases de cadascuna de les accions DRAC. Sempre és per desplaçaments superiors a 50 km des de la universitat de procedència.

 

Igualment, les despeses d'allotjament no sobrepassaran la quantitat estipulada per la UA en el Manual de Gestió Econòmica (en concret, en l'Annex 9 de Liquidació de Comissions de Servei). És a dir, 65.97 €; excepte si l'activitat es realitza a Barcelona, que l'ajuda puja a 85.76 €; i en Perpignan, que ascendeix a 117.06 €.

 

En la UA, només és susceptible de pagament el règim d’AD (dormir i desdejunar).

 

A la UA, l’ajut en concepte d’inscripció s’abonarà sempre que es presente l’original de la transferència bancària o el rebut.

 

 

Les sol·licituds d’ajut concedides que no s’hagen justificat correctament perdran el dret a qualsevol cobrament. Així mateix, si l’import total justificat és inferior a l’ajut sol·licitat primerament, es percebrà la part justificada (se n’exclou l’ajut per desplaçament, que sempre s’ajustarà al quadre de desplaçaments vigent en la convocatòria).

 

Finalment, es considerarà que renuncien tàcitament a l'ajut els beneficiaris que no hagen presentat la documentació d'haver dut a terme l'activitat en el termini d'un mes des que aquesta va tenir lloc.

 

 

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464