DRAC

El programa de mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajudes a la comunitat universitària per a realitzar estades en les universitats membres de la Xarxa. Les convocatòries d'ajudes DRAC es dirigeixen a estudiants, PAS i PDI, amb l'objectiu de fomentar la mobilitat d'aquests col·lectius.

Informació general

Sol·licituds

Les sol·licituds i documentació justificativa es presenta, abans de fer l'activitat, en UA Cloud ⇾ eAdministración ⇾ Instància Genèrica (dirigida a l'oficina de Mobilitat).

DRAC-Estiu
Termini
: principis maig - principis juny.
Doble inscripció: en UA Cloud i a través de la institució organitzadora del curs.

Ajudes econòmiques

Normativa DRAC de la UA

En cas de discrepància entre la normativa DRAC de la UA i la de la Xarxa Vives, preval la normativa de la Xarxa Vives.