Saltar apartados

Tràmits

 
NORMATIVA SOBRE ACORDS D'INTERCANVI

La signatura d'un acord podrà ser proposada tant pel vicerectorat amb competències en relacions internacionals com pels centres. Quan la iniciativa corresponga als centres, només podran fer-ho a través dels seus degans, directors, vicedegans o sotsdirectors amb competències en relacions internacionals. Correspon al vicerectorat donar el vistiplau a les propostes dels centres, tramitar-los i signar-los. Quan la proposta sorgisca del vicerectorat, informarà els centres.

El vicerectorat podrà rebutjar la proposta dels centres de nous acords i cancel·lar els vigents, amb un informe previ als centres, quan no responguen als interessos de la UA, siga perquè no compleixen els requisits d'equilibri en els intercanvis d'estudiants o professors, siga perquè no respecten els drets reconeguts a l'alumnat. (BOUA 05/11/2010)


Criteris
Procediment de tramitació
Formulari de sol·licitud d'acord Erasmus
Terminis per a presentar propostes de nous acords Erasmus

I. Criteris per a la signatura d'acords Erasmus

Les propostes d'acords han d'ajustar-se als següents criteris:
 1. Han d'identificar els possibles estudis que pot cursar l'estudiant UA i lliurar al coordinador Erasmus de centre una proposta d'assignatures per al seu reconeixement.
 2. Des del curs 2007/08 es poden signar acords d'intercanvi docent (TSTA - Staff Mobility for Teaching Assignment) sense signar places d'intercanvi d'estudiants (SM - Student Mobility).
 3. Només se signaran nous acords en àrees acadèmiques i països de destinació amb els quals ja existeixen acords previs, en el cas que aquests acords previs llancen per a la UA un balanç positiu d'intercanvi d'estudiants.
 4. A més del que s'ha dit en el punt anterior, prioritàriament se signaran nous acords en àrees acadèmiques i/o països poc representats en els acords Erasmus de la UA.
 5. Els acords en els quals no hi ha mobilitat real durant dos anys poden ser rescindits d'ofici amb un informe previ al centre afectat.

II. Procediment de tramitació d'acords d'intercanvie Erasmus (Bilateral Agreements) 

El membre de la comunitat universitària que vulga proposar un nou acord d'intercanvi Erasmus amb una universitat haurà de:
 1. Lliurar al coordinador/a Erasmus de centre la proposta d'acord que ha d'incloure:
 • nom complet de la institució en la seua llengua original
 • dades de la persona de contacte o de l'oficina de relacions internacionals d'aquesta institució
 • En el cas de mobilitat d'estudiantes:
 • nombre d'alumnes a intercanviar (SM)
 • durada de l'intercanvi SM (anual / quadrimestral)
 • titulació o titulacions a les quals s'ofereixen les places SM
 • proposta d'assignatures o estudis en la universitat de destinació per al seu reconeixement pel coordinador de centre de la UA

En el cas de mobilitat de PDI (STA - Staff Mobility for Teaching Assignment):

 • àrea de l'intercanvi
 • nombre de professors a intercanviar (TS)
 • durada prevista del TS (una o dues setmanes)
 • departaments als quals s'ofereix el TS

El coordinador del centre analitzarà el flux existent de mobilitat d'estudiantes en aqueix àrea i en aqueix país, d'acord amb els criteris elaborats juntament amb el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat (cf. apartat I). Basant-se en aqueixa anàlisi emetrà un informe raonat indicant si l'acord és acord als criteris, i si afavoreix el desenvolupament coherent del programa Erasmus en el seu centre. El coordinador de centre remetrà a l'Oficina de Mobilitat:

 • La proposta d'acord .
 • La llista d'estudis/assignatures susceptibles de reconeixement.
 • Informe raonat (valoració de la conveniència de l'acord).
 • L'Oficina de Mobilitat i el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat, després de comprovar que la proposta reuneix tots i cadascun dels requisits per a la seua tramitació, farà la proposta a la institució corresponent. En cas de ser necessàries modificacions de forma o fons, la proposta serà retornada al coordinador del centre proponent, i quedarà a l'espera de resposta o acceptació de les consideracions efectuades.

Terminis

Les propostes de nous acords Erasmus podran efectuar-se fins al 30 de setembre de l'any anterior a la seua entrada en vigor.

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464