Saltar apartados

Segona resolució addicional definitiva

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER - CURS 2018/19

Una vegada publicada la Resolució addicional d'adjudicació de places per a la convocatòria Iberoamèrica Santander per a beques de grau i produïdes vacants per renúncia, aquest Vicerectorat, prèvia acceptació del Banc Santander, acorda adjudicar 3 beques finançades pel Banc Santander, amb la finalitat de poder cobrir el màxim de beques possible adjudicades a la UA per al curs 2018-19.

Llistat de beneficiaris/as, ordenat per puntación total:

 

 Nom

Crèdits superats

Nota ponderada

Beca MECD

Punt. Total

Pagés Sola, Eva

144

6,69

1

7,69

Bertomeu Pomares, L. Andrés

144

6,2

0

6,2

García Cantó, Anna

120

5,87

0

5,87

 

Per a realitzar aquesta adjudicació, s'ha tingut en compte el compliment dels requisits prèviament requerits per la UA:

  • Tenir almenys 120 crèdits superats en la convocatòria C2 del curs 2017-18.
  • Haver sol·licitat algun de les següents destinacions:

 

Colòmbia

Universitat Nacional de Colòmbia

Universitat Pontifícia Bolivariana

Universitat Tecnològica de Bolívar

 

Mèxic

Institut Politècnic Nacional de Mèxic

Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey

Universitat de Colima

Universitat Iberoamericana León

Universitat La Salle Mèxic

Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Universitat Autònoma de Querétaro

 

Perú

Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP)

Universitat de Lima

 

Uruguai

Universitat de la República

 

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 11 de juliol de 2018

Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464