Saltar apartados

Resolució addicional definitiva

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER - CURS 2018/19

Una vegada publicada la resolució definitiva de la convocatòria de mobilitat de no europea per al curs 2018-19, i una vegada publicada la resolució definitiva d'adjudicació de places per a la convocatòria Iberoamèrica Santander per a beques de grau, aquest Vicerectorat acorda adjudicar les 6 beques restants, finançades pel Banc Santander, amb la finalitat de poder cobrir totes les beques adjudicades a la UA per al curs 2018-19.

Llistat de beneficiaris/as, ordenat per puntación total:

Nom Crèdits superats Nota mitjana ponderada Beques MECD Puntuació total
Cano-Triguero Cobo, Brenda 204 6,57 1 7,57
Ortes Villauriz, Ruth 120 7,15 0 7,15
Morón Castel, José María 234 6,13 1 7,13
Herrera Bedoya, Tatiana 150 6,54 0 6,54
Gilabert Mañó, Vicente 120 6,27 0 6,27
Maciá Amorós, Alejandro 153 5,63 0 5,63

Llistat de candidats en llista d'espera, per si es produeixen renúncies:

Nom Crèdits superats Nota mitjana ponderada Beques MECD Puntuació total
López Molina, Paula * 150 6,46 0 6,46

* Finançament condicionat a l'obtenció de plaça en Mobilitat No europea per reassignació.

 

Per a realitzar aquesta adjudicació, s'ha tingut en compte el compliment dels requisits prèviament requerits pel Banc Santander:

- Tenir almenys 120 crèdits superats en la convocatòria C2 del curs 2017-18.

- Estar registrat/a en la plataforma del Banc Santander

- Haver sol·licitat algun de les següents destinacions:

Argentina

Universitat Blas Pascal

Universitat Catòlica d'Argentina

Universitat de Buenos Aires

Universitat de Mendoza

Universitat del Salvador

Universitat Nacional de Santiago de l'Estero

Universitat Nacional del Litoral

Brasil

Centre Universitari Senac

Pontifícia Universidade Catòlica de Mines Gerais

Universidade do Estat do Rio de Janeiro

Universidade do Val do Itajaí

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal do Rio Gran do Sul

Xile

Universitat Andrés Bell

Universitat Austral de Xile

Universitat Autònoma de Xile

Universitat de Talca

Universitat del Bío-Bío

Universitat Diego Portals

Universitat Major

Universitat Sant Sebastià

Universitat Tècnica Federico Santa María

Universitat Vinya del Mar

Colòmbia

Universitat Nacional de Colòmbia

Universitat Pontifícia Bolivariana

Universitat Tecnològica de Bolívar

Mèxic

Institut Politècnic Nacional de Mèxic

Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey

Universitat de Colima

Universitat Iberoamericana León

Universitat La Salle Mèxic

Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Universitat Autònoma de Querétaro

Perú

Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP)

Universitat de Lima

Uruguai

Universitat de la República

Els/as beneficiaris/as de la Beca disposaran fins al pròxim 5 de juliol de 2018 per a subscriure el document Acceptació Beca Iberoamèrica Santander, i lliurar-ho en l'Oficina de Mobilitat. S'admetrà com a sistema de lliurament d'aquest document la utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics (correu electrònic: s.mobilitat@ua.es). S'entendrà que renuncia a la Beca qui no lliure aquest document en el termini establit. Així mateix, l'alumnat seleccionat haurà de confirmar l'acceptació en la pàgina web de Beques Santander (http://www.becas-santander.com/), entrant %u201Cen Beques Iberoamèrica. Santander Grau. Espanya 2018%u201D.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 21 de juny de 2018

Juan Llopis Taverner

 

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464