Saltar apartados

Llistes provisionals d'admissio, exclussio, barem i assignacio

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER - CURS 2017/18

Resolució de la Universitat d'Alacant de  de juny de 2017 del Programa de 'Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats' per al curs acadèmic 2017-2018, per la qual

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la llista provisional de sol·licituds admeses que figura en l'ANNEX I d'aquesta resolució.
Sense plaça no europea: L'estudiant no ha obtingut una plaça definitiva en la convocatòria de Mobilitat No Europea 2017/18 per a la universitat per a la qual sol·licita la Beca Iberoamèrica.
Crèdits: L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits.
Participació anterior:

L'estudiant ja ha participat anteriorment en el programa Beques Iberoamèrica Santander Universitats.

  • TERCER.- Publicar en l'ANNEX III les dades provisionals dels/les aspirants: nota mitjana i crèdits superats fins a la convocatòria C2 del curs 2016-17; i si es va obtindre la beca d'estudis del Ministeri d'Educació el curs 2015/16. Aquestes dades serviran per a calcular la puntuació total sobre la base del barem.
  • QUART.- Publicar en l'ANNEX IV el barem provisional dels/les aspirants amb admissió provisional.
  • CINQUÈ.- Publicar en l'ANNEX V la llista provisional d'assignació de beques.
  • SISÈ.- Fins al de 26 juny de 2017, inclusivament, els/les estudiants podran presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella (tals com la nota mitjana, els crèdits superats...), així com renunciar a la beca assignada. Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit utilitzant l'eAdministración del Campus Virtual de la UA, una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la Universitat d'Alacant, en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord a l'establit en l'article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 19 de juny de 2017

 

Fdo.: Rosa Pérez López

Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464