Saltar apartados

Llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses i puntuació per sol·licitant

Beques de col.laboració amb la Unitat de Mobilitat 2020- 1er termini de sol.licitud

Resolució de 21 de novembre de 2019 de la Universitat d'Alacant per la qual es publica la llista  provisional de sol·licituds admeses i excloses i puntuació  provisional per sol·licitant de les Beques de Col.laboració amb la Unitat de Mobilitat 2020.


ES RESOL

PRIMER.- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses:

Causes d'exclusió
No acreditar C1: El/la sol·licitant ha d'acreditar la possessió del títol C1 d'anglès per a poder seguir en el procediment de selecció en els terminis establits en la resolució.
S'haurà d'aportar  còpia del títol d'acord amb el procediment establit en el punt tercer d'aquesta resolució i presentar l'original per al seu acare en la Unitat de Mobilitat.
No ser estudiant de grau: El/la sol·licitant no compleix amb el punt 1.1 de la convocatòria.

SEGON.- Publicar la puntuació provisional per sol·licitant.

TERCER.- Els/les aspirants podran presentar al·legacions fins al 1 de desembre de 2019 inclós. Totes aquestes al·legacions es formularan per escrit presentant una instància a través del mòdul e-administració del seu campus virtual, o en soport físic, presentant una sol·licitud genèrica al Registre General de la Universitat d'Alacant, als Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre o a la Seu d'Alacant, mitjançant la instància genèrica disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant (per a aquells/es estudiants/es que posseïsquen Certificat Digital) o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratii Comú de les Administracions Públiques (per exemple, a través de les Oficines de Correus).

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 21 de novembre de 2019

Signat. Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464