Saltar apartados

Tratament de dades personals

Informació adicional sobre el tractament de dades personals per a llista de distribució d'Ofertes %u201Cde Voluntariat Europeu i Internacional i Cos Europeu de Solidaritat%u201D

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en coneixement dels interessats la següent informació:

 

a) ¿Qui és el Responsable del tractament de les seues Dades?

Identificació

Universitat d'Alacant

CIF: Q-0332001-G

Adreça Postal

Carretera Sant Vicent del Raspeig, S/N.

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Responsable del tractament

Gerència de la Universitat d'Alacant

Gerencia@ua.es

Tel.: 96.590.34.00

Fax: 96.590.34.64

Delegada de Protecció de Dades

dpd@ua.es

Telèfon: 965903400 ext. 9149

 

b) ¿Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals que es recapten són dades identificatives i de contacte, (nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, estudis que cursa, lloc de voluntariat) amb la finalitat d'inscriure's en el canal d'informació sobre ofertes del voluntariat europeu.

c) ¿Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment per al tractament de les seues dades (art. 6.1 a) RGPD) i Art. 6.1. b) RGPD el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

d) ¿Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seues dades?

La Universitat es responsabilitza d'aplicar les degudes mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, Reial decret 3/2010.

En aquest sentit, la Universitat d'Alacant s'ha dotat d'una Política de Privacitat i una Política de Seguretat de la Informació que poden ser consultades en la seua seu electrònica, en l'apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html

e) ¿A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No es realitzaran un altre tipus de cessions llevat que poguera existir obligació legal per a això.

f) ¿Quins són els drets dels interessats?

L'interessat té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar la seua cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, inclosa l'elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

Per a això haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la UA, segons el que s'estableix per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment en les oficines de registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/es/registro/ o telemàticament en el Registre electrònic de la UA situat en la Seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/ .

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes que la mateixa establisca. Pot consultar més informació en www.aepd.es .

g) ¿Per quant temps conservarem les seues dades?

La Universitat tractarà les dades personals proporcionades fins a la retirada del consentiment o fins que finalitze la relació jurídica amb l'interessat i durant el temps necessari per a determinar les possibles responsabilitats que es poguera derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, i els conservarà durant els terminis que establisca la normativa aplicable de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions (Llei 25/2007, de 18 d'octubre, art. 5).

h) ¿Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que, en el marc d'aquest tractament, ha obtingut la Universitat d'Alacant, són els que vostè ha proporcionat.

 

 

Subdirecció de Cooperació Universitària al Desenvolupament


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 9379

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464